Loading...
Tervetuloa kyselylomakkeeseemme!
press Enter

Lue ja täytä alla oleva suostumuslomake ennen kuin aloitat kyselylomakkeen täyttämiseen.Tietoisen suostumuksen myöntävä lomake


Hankkeen lyhenne: SUREFIT
Hankkeen nimi: Kestävät ratkaisut kotien kohtuuhintaiseen jälkiasennukseen (SUstainable solutions for affordable REtroFIT of domestic buildings)
Tukisopimuksen nro.: 894511
Hankkeen tyyppi: Innovointitoimi (IA)
Hankkeen aloituspäivä: 01. syyskuuta 2020
Hankkeen päättymispäivä: 31. elokuuta 2024
Osallinen kumppani/tutkija: ISQ/UNOTT/FSM/AALTO/AMS

1. Johdanto

Tämä asiakirja on tietoisen suostumuksen myöntävä suostumuslomake. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuin päätät osallistumisesta tutkimukseen. Voit esittää kysymyksiä varmistaaksesi, että ymmärrät täysin tämän tutkimuksen tarkoituksen ja menettelytavat, mukaan lukien sen riskit ja hyödyt.

2. SUREFIT-hanke

SUREFIT-hanke demonstroi olemassa olevien kotien nopeutettua kunnostusta integroimalla innovatiivisia, kustannustehokkaita ja ympäristötietoisia ennalta valmistettuja teknologioita. Tavoitteena on lähes olematon energiantarve, johon päästään vähentämällä lämpöhäviöitä rakennusten vaipan avulla ja vähentämällä lämmityksen, jäähdytyksen, tuuletuksen ja valaisun energiankulutusta samalla kun uusiutuvan energian käyttöä lisätään rakennuksissa. Tähän päästään järjestelmällisellä lähestymistavalla, johon osallistuvat keskeiset sidosryhmät (rakennusten omistajat/käyttäjät, valmistajat, tuotteiden/palvelujen kehittäjät), jotka liittyvät tilan lämmitykseen, jäähdytykseen sekä kotitalouksien kuuman veden, valaistuksen ja sähkön tuotantoon sekä demonstrointivaihe viidessä edustusrakennuksessa Euroopan eri ilmastoissa. Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta https://surefitproject.eu/.

3. Toiminnan tarkoitus

SUREFIT toteuttaa muun muassa hankkeen laajuuteen liittyvää sosioekonomista mallintamista ja sosiaalista hyväksyntää koskevaa arviointia (eli olemassa olevien rakennusten nopeutettua peruskorjausta integroimalla innovatiivisia, kustannustehokkaita ja ympäristötietoisia ennalta valmistettuja teknologioita). Tähän tarkoitukseseen liittyen sinut on valittu osallistumaan tähän kyselytutkimukseen, joka kuuluu WP2/WP8-ryhmän tehtäviin.

4. Osallistuminen toimintaan

Jos suostut osallistumaan tutkimukseen, sinua pyydetään osallistumaan kyselytutkimukseen, joka toteutetaan verkkolomakkeella.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit myös kieltäytyä vastaamasta kaikkiin kysymyksiin.

5. Yksityisyys ja luottamuksellisuus

Tämän tutkimuksen tulokset julkaistaan, mutta tämä julkaisu ei sisällä mitään tietoja, joiden perusteella sinut voitaisiin tunnistaa. SUREFIT kerää ja tallentaa yhteystietosi (nimi, yritys, sähköposti ja puhelinnumero) ja voi kerätä tietoja profiilistasi (esim. ammatillinen toiminta, ikä, kuinka monta vuotta olet asunut rakennuksessa jne.). Nämä yhteys- ja profiilitiedot takaavat nimettömyyden, eikä niitä sisällytetä mihinkään tuotokseen tai julkaisuun.

Tietojenkeruu noudattaa tarkasti kansallista ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Tietoa ei jaeta kolmansien tahojen kanssa ja se tuhotaan SUREFIT-hankkeen päätyttyä. Tässä yhteydessä kerättyjen tietojen käsittelystä ja analysoinnista vastaa kumppani ISQ/UNOTT/ FSM/AALTO/AMS, ja niitä käytetään vain hankkeeseen liittyviin tarkoituksiin. Kaikki kumppaneiden keräämät tiedot tallennetaan digitaalisesti jaettuun kansioon (pilveen), ja niitä voivat käyttää vain kunkin SUREFITissa työskentelevän konsortion avainhenkilöt, jotka ovat jo allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Huomioithan, että toteutettaviin SUREFIT-toimiin ei kuulu:

• Arkaluonteisten henkilötietojen keruu tai käsittely (esim. terveys, seksuaalinen elämäntapa, etnisyys, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus) tai geneettisen tiedon käsittely.

• Osallistujien seuranta tai tarkkailu (esim. seuranta- tai lokalisointitiedot ja WAN-tiedot, kuten IP-osoite, MAC:t, evästeet jne.).

6. Suostumus

Jatkamalla kyselylomakkeen täyttämiseen hyväksyt edellä mainitut ehdot ja suostut osallistumaan tutkimukseen. Saat kopion tästä asiakirjasta, ja projektikoordinaattori säilyttää yhden kopion tutkimusrekisteriä varten. Varmista, että tutkimukseen liittyviin kysymyksiisi on vastattu ja että ymmärrät, mitä sinua pyydetään tekemään. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tutkimuksen päätyttyä, ota yhteyttä tutkijaan.

7. Yhteydenotot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tutkimuksesta tai mahdollisesta osallistumisestasi tutkimukseen, ota yhteyttä projektikoordinaattoriin: tri Muriel Iten, Instituto de Soldadura e Qualidade, sähköposti: surefitproject@isq.pt / mciten@isq.pt, puhelin: +351 927 951 273.

8. Suostumuslauseke

Tämä suostumuslomake on laadittu asiaa koskevien kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten tietosuojalainsäädännön ja -asetusten sekä henkilötietojen käsittelyä koskevien velvoitteiden mukaisesti. Tämä suostumusasiakirja koskee erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston 24.10.1995 antamaa tietosuojadiektiiviä 95/46/EC koskien yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyyn ja näiden tietojen vapaaseen liikkuvuuteen liittyen.

Anna myönteinen suostumus seuraaviin lausuntoihin valitse "kyllä" tai "ei":

• Vakuutan lukeneeni ja ymmärtäneeni tämän tietoisen suostumuksen myöntävän lomakkeen ja saaneeni siitä tietoa toiminnasta vastaavalta tutkijalta. Minulla oli aikaa ja tilaisuus esittää tarvittaessa kysymyksiä, joihin vastattiin.

• Ymmärrän, että voin peruuttaa suostumukseni milloin tahansa ilman syytä.

• Henkilötietoni voidaan kerätä käyttöä ja tallennusta varten sekä jakaa tässä suostumuslomakkeessa kuvatuilla tavoilla.

• Osallistumistani koskevia tietoja voidaan käyttää hankkeen tuotosten, vertaisarvioitujen aikakauslehtien artikkeleiden ja alan aikakauslehtien kirjoittamiseen, konferensseissa ja työpajoissa pidettävissä esityksissä ja hankkeen piiriin kuuluviin tarkoituksiin, kun tietoihin ei sisälly henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja, joiden perusteella minut voitaisiin tunnistaa.

• Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan SUREFIT-tutkimukseen.


Kiitos, että luit ja täytit suostumuslomakkeen. Voit siirtyä vastaamaan kyselylomaketta.Käyttäjäkysely ennen korjausta

Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään

A. Yleiset kysymykset

Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta

B. Lämmitys/jäähdytys

Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta

C. Sisäilma- Ilmanvaihto

Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta

D. Melu

Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta

E. Valaistus ja aurinkosuojaus

Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta

F. Haluttu parannus

Vastaa avoimeen kenttään
Vastaa avoimeen kenttään

G. Energiakorjausten taloudellinen kannattavuus

Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta
Valitse oikea vaihtoehto valikosta